Gränsräddningsrådet

I Gränsräddningsrådet ingår länsstyrelserna och landstingen i Dalarna och Värmland, Fylkesmannen i Hedmark Norge, polisen i Dalarna, Värmland och Hedmark, ambulanshuvudmännen, Sivilforsvaret, SOS Alarm samt berörda räddningstjänster.
bild på svenska och norska flaggan

Mål

Genom planerad samverkan erhålla bästa resursutnyttjande vid olika typer av gränsnära händelser där liv, egendom och miljö hotas.

Syfte

Gemensamt säkerställa effektiv samverkan över lands- och länsgräns för berörda myndigheter och organisationer.

Detta åstadkoms genom:

  • avtal om resursåtkomst
  • resurssamordning
  • kunskapsutbyte
  • informationsutbyte
  • övningsverksamhet
  • erfarenhetsutbyte
  • utväxling av larmplaner och sambandsplaner. Rådsmedlemmarna utgör i sig ett nätverk som kan nyttjas vid allvarliga händelser/hotsituationer i gränsområdet.

 

 

Nordred

Nordred är ett nordiskt samarbete inom räddningstjänsten. Medlemsländer är Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Syftet med Nordred är att på olika sätt främja samverkan inom räddningstjänsten mellan medlemsländerna, både vad gäller samarbete för att utveckla räddningstjänsten men också en operativ samverkan i akuta räddningssituationer. Som grund för samarbetet finns ett särskilt ramavtal.

 

http://www.nordred.org/

 


Välkommen till möte i Gränsräddningsrådet!

Tid: Ons 30/5 kl. 10.00 - to 31/5 kl. 13 00
Plats: Greens hotell i Tällberg