Riskhantering

Gränsräddningsrådets medlemmar har genomfört en gemensam risk- och sårbarhetsanalys, GrenseROS 2016, som presenteras här nedan.